Řešení pro řízení čerpacíh stanic

LS Forecourt – je specializované řešení pro čerpací stanice od LS Retail, které je určeno pro komplexní řízení provozních procesů čerpacích stanic – od prodeje pohonných hmot a souvisejících výrobků přes řízení zásob až po komplexní obchodní analytiku.

LS Forecourt umožňuje efektivnější využití dostupných zdrojů (lidských i materiálních) a optimalizaci nákladů pomocí jednotného systému, který pokrývá veškeré činnosti.

75%

Výhody
Specializované řešení pro čerpací stanice
Integrace se všemi zařízeními čerpací stanice
Škálovatelnost při rozvoji sítě
Prevence nepoctivého chování zaměstnanců
Optimalizace nákladů a zásob
Podpora loajality zákazníků
Platforma Microsoft Dynamics
Adaptace pro práci z mobilních zařízení
Možnost umístění v cloudu
Máte zájem o více informací
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208
Poslat zprávu

Funkčnost

Pokladna
Schopnost flexibilně konfigurovat a podporovat všechny typy prodejů na čerpacích stanicích – pohonné hmoty, doplňkové zboží a potraviny.
Správa čerpacích stojanů
Umožňuje spustit, zastavit, blokovat jednotlivé stojany, a to i v nouzových případech. Systém umožňuje sledovat a řídit hladinu pohonných hmot v nádržích, hustotu, teplotu a sledovat další důležité hodnoty.
Zásoby
Předvídání a správa doplňování pohonných hmot a dalšího zboží na základě prodejní historie a dalších parametrů. Správa sortimentu a individuální nastavení skladových zásob na čerpacích stanicích s ohledem na atributy prodejního místa.
Restaurace a kuchyně
Centralizovaná správa zásob kuchyně na základě receptur a prodejní historie. Součástí systému je i „kuchyňský monitor“ pro řízení procesu vaření.
Personál
Plánování pracovní doby zaměstnanců a analýza efektivity jejich vytěžování. Integrace s docházkovým systémem a automatická evidence odpracovaných hodin.
Cenotvorba
Centralizovaná správa cen, možnost měnit ceny na čerpacích stanicích v určitých hodinách nebo dnech.
Věrnostní programy
Flexibilní přizpůsobení různých nabídek a propagačních akcí na základě segmentace zákazníků a historií nákupu.
Analytika
Podrobné výkaznictví o prodejích a výkonnosti s přihlédnutím k celé řadě parametrů (směny, dny, prodejní položky atd.).
Synchronizace
Flexibilní nastavení transakční synchronizace mezi obchody a centrálou umožňuje mít aktuální informace o prodeji a také o zásobách zboží. Systém může pracovat zcela nezávisle a při výpadku připojení k internetu plnohodnotně obsluhovat klienty.
Bezpečnost
Systém zabraňuje zneužívání a nepoctivému chování zaměstnanců prostřednictvím flexibilní konfigurace přístupových práv a ukládání dat, které je v případě potřeby možné prozkoumat (integrace s kamerovým systémem čerpacích stanic, včetně obchodu nebo kavárny).
POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?