Řízení výroby

Microsoft Dynamics ERP disponuje výkonnou sadou nástrojů pro řízení jak diskrétní, tak i procesní výroby, včetně podpory procesů při výrobě na „sklad“ nebo při „zakázkové výrobě“. Systém umožňuje v reálném čase třídit a analyzovat informace přicházející z výroby.

To umožňuje sledovat a kontrolovat situaci ve výrobě a pružně ji řídit s ohledem na dostupnost surovin, vytížení kapacity, dodací lhůty a další parametry.

Integrace systému pro řízení výroby s finančním účetnictvím umožňuje spolehlivě určit skutečné výrobní náklady, porovnat je s plánem a vyhodnotit další finanční aspekty.

Výhody
Efektivní řízení výroby
Plánování výroby všech typů – procesní, diskrétní, štíhlé (lean)
Plánování založené na datech z integrovaných modulů – distribuce, logistika, prodej nebo marketing
Snížení časové náročnosti výroby nových produktů
Alternativní výběr doručení
Řízení komunikace se subdodavateli
Řízení výrobního cyklu s ohledem na dodávky subdodavatelů
Platforma Microsoft Dynamics
Adaptace pro práci z mobilních zařízení
Možnost umístění v cloudu
Máte zájem o více informací
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Funkčnost

Výrobní zakázka
Vytváří se na základě prodejních objednávek, zohledňuje celý životní cyklus od jejího vytvoření, vyhodnocení, plánování, začátku i ukončení výroby a evidenci výdajů. K dispozici je také upřesnění, zdrojů, tras anebo také nakládání s odpady.
Plánování
Systém umožňuje naplánovat potřebný materiál, výrobní kapacity a lidské zdroje na základě výrobních objednávek, časových limitů a dalších parametrů.
Výrobní specifikace (kusovník)
Zahrnuje správu víceúrovňových schémat nebo receptů, sledování souvisejících a vedlejších produktů, nebo verzí pro použití správného kusovníku.
Konfigurátor výrobku
Umožňuje vytvářet různorodé možnosti výrobku vytvářením individuálních specifikací podle různých parametrů.
Subdodávka
Podpora různých možnosti práce se subdodavateli, včetně outsourcingu části výroby, nebo dodávek již hotových dílů. Propojení subdodavatelské objednávky na výrobní proces.
Analytika
K dispozici je neomezený počet analytických nástrojů. Do analytik lze například zahrnout také: nekonvertibilní jednotky, evidenci hmotnosti, kódy balení, varianty produktů, šarže atd. Analyzovat lze také výkonost a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
Výrobní náklady
Dohled nad nedokončenou výrobou, skutečnými náklady, sledováním výrobního cyklu a vytvářením zpráv k zakázkám. Evidence přesných nákladů za suroviny a režijních nákladů. Sledování odchylek od standardních hodnot nákladů.

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?