Řízení změn (Adoption Change Management)

Adoption Change Management

Innoware je Microsoft Certified Partner s kompetencí Advanced Adoption and Change Management (ACM), která umožňuje efektivně řídit změny spojené s implementací řešení společnosti Microsoft ve všech fázích projektu – od úvodní analýzy potřeb až po finální podporu koncových uživatelů.

Co je Adoption Change Management?
Jedná se o soubor služeb, strategií a aktivit, které podporují úspěšné zavedení adaptabilních změn během implementačního projektu. Identifikace potřeb s ohledem na sféru podnikání, ověření vhodnosti přechodu na nové technologie, příprava plánu k dosažení KPI projektu, zavedení strategie akceptace změn a jejich implementace, to vše je nedílnou součástí konceptu ACM.

Innoware je certifikovaným partnerem společnosti Prosci a ve své metodologii řízení změn používá model ADKAR. Model ADKAR je založen na následujících principech:
• uvědomit si potřebu změny (Awareness);
• potřeba účastnit se změn a podporovat změny (Desire);
• znalosti, co dělat během změn a po nich (Knowledge);
• schopnost poznat potřebu změn a v případě potřeby změny realizovat (Ability);
• ukotvení dosažených výsledků pro budoucí změny (Reinforcement).

Jak Vám naše služba adaptace na změny pomáhá dosáhnout požadovaných cílů?
Hodnota změny se stane skutečnou pouze tehdy, když se mění přístup i k běžným procesům a životním situacím. Podporujeme rozvoj organizace definováním jasných hranic, v nichž se musí změna realizovat a dobře koordinovanou interakcí se všemi zúčastněnými stranami, v jakékoli fázi projektu. Kvalita našich služeb je garantovaná využitím moderních metod společnosti Prosci a je realizovaná kvalifikovaným týmem konzultantů.

Služba změnového managementu je rozdělena do následujících etap:

Sběr základních informací:
• identifikace rizik bránících klíčovým změnám, jejich vliv na výsledek úspěch projektu;
• zajištění lepší kontroly nad správou a využitím licencí;
• segmentace koncových uživatelů a identifikace změn jejich chování před zavedením změn / nových technologií.

Komunikace:
• poskytování správného množství informací ve správný čas;
• vývoj individuálních implementačních strategií, tréninkových plánů, realizace workshopů nezbytných pro lepší adaptaci uživatelů na změny;
• minimalizace dopadu změn na produktivitu uživatelů, zvýšení jejich zájmu o nové technologie.

Realizace:
• zajištění integrity dat během migrace;
• monitorování a eliminace problémů s implementací řešení Microsoft 365;
• snížení počtu žádostí o uživatelskou podporu.

Analýza změn:
• poskytování nepřetržité zpětné vazby v reálném čase;
• analýza trendů, problémů a předpovědí na zlepšení výsledků;
• poskytnutí doporučení k optimalizaci budoucích implementací.

Máte zájem o více informací
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208
Poslat zprávu

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?