Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central – komplexní podnikový informační systém (ERP) a jedno z nejpopulárnějších řešení na světě.

Microsoft Dynamics 365 Business Central je moderní komplexní řešení pro řízení podniku, které pomáhá firmám zefektivnit procesy v oblasti financí, prodeje, distribuce, logistiky a skladování, nebo výroby, řízení projektů, řízení vztahů se zákazníky, služeb, servisu i personalistiky.

Tento jednotný ERP systém s velkým množstvím doplňkových oborových modulů, vám poskytuje aktuální finanční data provázaná se všemi podnikovými aktivitami.

Výhody Microsoft Dynamics 365 Business Central

Pro dynamicky se rozvíjející se společnosti
Flexibilní nastavení s ohledem na firemní specifika
Předpovídání a plánování zdrojů
Škálovatelnost při dynamickém růstu
Třívrstvá architektura
Evidence ve vícero měnách a konsolidace
Vícejazyčné a přívětivé uživatelské rozhraní
Správa několik typů účetnictví a evidencí současně
Adaptace pro práci z mobilních zařízení
Možnost umístění v cloudu
Máte zájem o více informací
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208
Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV / Navision)

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Funkcionalita Microsoft Dynamics 365 Business Central

Finance
Správa několik typů účetnictví a evidencí současně. Finanční a daňové účetnictví dle české legislativy, ale také dle jiných standardů, jako například IFRS, nebo příprava Manažerského účetnictví.
Řízení skladového provozů
Řízení a evidence všech běžných skladových procesů a operací za pomocí speciálního algoritmu pro optimální umístění a výběr položek na skladě. Integrace se všemi zařízeními skladového systému.
Rozpočtování
Možnost vypracovat neomezený počet verzí rozpočtů společnosti s ohledem na její organizační strukturu. Analýza účinnosti finančního plánování, porovnáním plánovaných a skutečných hodnot rozpočtu a zjištění příčin odchylek.
Finanční prostředky
Plánоvání příjmů a výdajů v určitém časovém období s ohledem na splatnosti všech závazků a pohledávek, plánovaných prodejů a nákupů, nebo zohlednění jiných skutečností majících vplyv na finanční prostředky.
Náklady
Vedení záznamů o zásobách různými metodami, výpočet a evidence výrobních nákladů.
Distribuce
Předpovídání a komplexní řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce na základě vícero kritérii jako například plány prodeje, skladové zásoby a zůstatky, doba nutná k přepravě nebo kompletace z vícero skladů. Řízení procesů přepravy včetně optimálního výběru dopravců
Výroba
Vedení záznamů o výrobě.
Projekty
Možnost účtovat příjmy a výdaje jednotlivých projektů samostatně.
Maloobchod
Podporuje všechny procesy front-office a back-office a umožňuje vytvořit integrované prostředí pro správu obchodu s možným napojením na registrační pokladny, váhy, skenery a další zařízení.

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?