Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management je inteligentní, komplexní ERP, které umožňuje velkým a středním firmám zdokonalovat efektivitu provozu, optimalizovat obchodní procesy a zvyšovat výnosy společnosti, zajištěním vysoké produktivity a transparentnosti provozu.

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management umožňuje komplexně a optimálně řídit správu logistiky, skladování, výroby (systém podporuje procesní, diskrétní, štíhlou a také projektovou výrobu) a řízení zásob. Vše je možné kontrolovat a sledovat v průběhu celého životního cyklu produktu v reálném čase.

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management má integrované analytické nástroje – Power BI, nástroje umělé inteligence – Artificial Intelligence (AI), internetu věcí – Internet of Things (IoT), mixované reality – Mixed Reality (MR) a také strojového učení – Machine Learning (ML).

Management má tak k dispozici sadu nástrojů, které umožňují zpracovat a vyhodnotit data extrémně rychle a včas přijímat rozhodnutí které reagují na měnící se situaci na trhu.

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management umožňuje:

Optimalizovat výrobní procesy
Sjednocení a transparentnost všech výrobních procesů – od plánování po nákup surovin a také logistiku, umožňuje sledovat průběh výroby v reálném čase, určovat přesné dodací lhůty a dosahovat úspory nákladů. Technologie IoT umožňují varovat před poruchami výrobních zařízení, minimalizovat prostoje, zlepšovat kvalitu produktů, zvyšovat objemy výroby, zvyšovat produktivitu zaměstnanců a snižovat počet chyb souvisejících s lidským faktorem. Použití mixované reality (MR) umožňuje uskutečnit výrobní proces jakékoli složitosti, který lze řídit v reálném čase, rychle přesměrovat výrobní trasy a výrazně snížit neproduktivní prostoje zařízení.

Modernizovat správu skladů
Postupy založené na technologiích strojového učení umožňují nastavit flexibilní správu objednávek a skupin objednávek, optimalizovat využití skladových prostor, vybavení a zefektivnit práci pracovníků v různých sekcích skladu. Vestavěné analytické nástroje Microsoft Power BI umožňují zrychlit zpracování úkolů, například: zásoby, rezervace, umístění, vychystávání atd.

Maximalizovat životnost aktiv
Výrazně prodlužuje životnost a zvyšuje celkovou produktivitu zařízení pomocí moderních a inteligentních technologií (IoT, MR), které usnadňují plánování, předpovídání a včasné provádění preventivní údržby a oprav zařízení.

Efektivně řídit složité a komplexní dodavatelsko-odběratelské řetězce
Integrace všech prodejních a nákupních procesů s logistikou, řízením zásob, výrobou a skladováním poskytuje úplnou transparentnost složitých dodavatelsko-odběratelských řetězců a také poskytuje nezbytnou flexibilitu pro nové plánování výroby v reálném čase v souladu s dynamicky měnící se poptávkou. Integrované nástroje pro prediktivní analýzu zvyšují efektivitu práce a optimalizují plánování.

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management zrychlí a zefektivní Vaše podnikání, protože umožňuje rychleji a efektivně přijímat správná rozhodnutí, díky kterým můžete flexibilně reagovat na tržní změny.

Náš tým má značné expertní znalosti, z oblasti průmyslu a technologií a rozsáhlou praxi s implementací ERP projektů řešení Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Сhain Management) a také předchozích verzí systému (Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012).

Pomůžeme vaší společnosti pochopit a uchopit nástroje z řady Microsoft Dynamics 365 s pomocí kterých zefektivníte vaše podnikání, zvýšíte výnosy a také případnou investiční atraktivitu společnosti.

Máte zájem o více informací
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208
Poslat zprávu
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Funkcionalita Мicrosoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Správa majetku
Umožňuje efektivně spravovat a provádět úkoly související se správou a údržbou mnoha typů zařízení ve vaší firmě, například strojů, výrobních zařízení a vozidel. Správa majetku podporuje řešení napříč četnými průmyslovými odvětvími.
Správa nákladů
Umožňuje pracovat s oceněním a účtováním surovin, polotovarů, dokončeného zboží a nedokončené výroby. Je to proces definování, správy a vykazování skladového účetnictví a účetnictví pro výrobu.
Řízení zásob
Zajišťuje, aby byl artikl na správném místě, ve správném množství, ve správný čas a aby splňoval všechna potřebná kritéria. Udržuje kontinuitu logistických a technologických procesů s minimálními náklady spojenými s tvorbou a správou různých druhů zásob v celém dodavatelském řetězci.
Hlavní plánování
Umožňuje určit a vyvážit budoucí potřebu surovin a kapacit ke splnění cílů společnosti. Hlavní plánování posuzuje následující: Jaké materiály a kapacita jsou v současné době k dispozici? Jaké materiály a kapacita jsou nutné k dokončení výroby? Například co musí být vyrobeno, zakoupeno, převedeno nebo odloženo jako pojistná zásoba předtím, než můžete dokončit výrobu.
Zásobovaní a zdroje
Zahrnuje všechny kroky od identifikace potřeby produktů a služeb, přes obstarání produktu, příjem, fakturaci a zpracování plateb s dodavateli. Procesy zásobování lze definováním zásad nákupu a workflow nakonfigurovat k dosažení specifických potřeb.
Přehled informací o produktech
Poskytuje údaje o správě informací o produktu. Řízení informací o produktech funguje s definicí sdíleného produktu, kategorizací a identifikátory napříč všemi právnickými osobami a také s určitými konfiguracemi produktů v souladu s firemními obchodními procesy.
Řízení výroby
Propojené operace umožňují optimálně nastavit proces výroby a úplně ho řídit: od plánování po přepravu a servis. Řízení v reálném čase pomáhá sledovat průběh výroby, formovat přesná data pro konkrétní výrobní operaci a optimalizovat náklady. Systém může současně používat několik výrobních strategií, včetně konfigurace a montáže, výroby na sklad, a také použít různé mechanismy pro řízení výrobních procesů.
Správa přepravy
Umožňuje řídit vozový park a celkovou správu přepravy, včetně výběru přepravy, určení místa. Určovat dodavatele a řešení trasy pro vstupní a také výstupní objednávky, sledovat a řídit pohyb dopravy během dodávky zboží v celém dodavatelském řetězci. Můžete například určit nejrychlejší trasu nebo nejlevnější sazbu pro dodávku.
УŘízení skladu
Umožňuje flexibilní způsoby definování rozvržení skladu podle měnících se potřeb, tak, aby bylo možné dosáhnout optimální efektivity skladu, šetří čas zaměstnanců a také umožňuje vytvořit specifické podmínky pro práci s konkrétní položkami. K dispozici je podrobná topologie víceúrovňového skladu, která umožňuje okamžitě určit umístění položky, zjistit její množství a dostupnost. Výměna informací mezi nákupem, skladem a obchodním oddělením probíhá velice rychle.

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?