Microsoft Dynamics 365 Asset Management

MD 365 Asset Management – je rozšířený modul pro správu majetku a úloh spojených s jeho údržbou s ohledem na snižování nákladů na údržbu + servis, tak aby se zároveň nesnižovala úroveň jeho kvality.

Modul pomáhá dosahovat maximální možné doby provozu aktiv, efektivního provozu a také předvídatelnosti při užívání. Zahrnuje správu a údržbu aktiv organizace během celého životního cyklu.

Aktivy mohou být:

 • budovy a stavby;
 • vozidla, další přepravní a manipulační zařízení a stroje;
 • výrobní zařízení;
 • drahé a dlouho užívané nástroje či zásoby.

Systém také umožňuje spravovat pronajatý majetek nebo vybavení zákazníků, pokud se společnost zabývá jeho údržbou.

Microsoft Dynamics 365 Asset Management je součástí řešení Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management a snadno se integruje s dalšími moduly, jako jsou například Finance a další.

Funkcionalita Microsoft Dynamics 365 Asset Management umožňuje budovat efektivní proces k správě různých typů aktiv, s přihlédnutím na – jejich umístění, konstrukci, režim provozu, výrobcem dané doporučení na údržbu, záruční podmínky, statistiky oprav a dalších nákladů během celého životního cyklu.

Poskytuje schopnost maximalizovat životnost aktiv, snížit náklady na jejich údržbu či prostoje a zlepšit tak efektivitu plánování.

Mezi hlavní funkce aplikace Microsoft Dynamics 365 Asset Management patří:

 • Dohled. Umožňuje složité třídění aktiv na základě posloupnosti dle hodnoty.
 • Preventivní údržba. Umožňuje spravovat plánovanou údržbu majetku na základě doporučení od výrobce, co napomáhá předcházet neočekávaným poruchám. Plánovaný datum údržby se počítá na základě parametrů z technické dokumentace zadané do systému a umožňuje údržbu předem naplánovat. Data se shromažďují v kalendáři, který slouží jako podklad pro přípravu pracovního zadání dle harmonogramu. Pokud zařízení nebo jakýkoli jiný typ aktiv vyžaduje neočekávanou havarijní opravu, je možné vytvořit speciální pracovní zadání a zařadit jej do stávajícího pracovního harmonogramu.
 • Řízení týmu, který může provádět určité typy prací souvisejících s opravami nebo údržbou majetku.
 • Správa seznamů úkonů, které musí zaměstnanec provést při provádění pravidelné údržby, nebo opravě aktiv.
 • Předpokládaná spotřeba materiálu a náhradních dílů, které jsou nutné pro opravu nebo údržbu. Na základě této předpovědi lze generovat plán nákupu požadovaných položek.
 • Schopnost pracovat s modulem na různých zařízeních, včetně smartphonů.
 • Grafické znázornění plánu realizace oprav a údržby aktiv (Ganttův diagram).
 • Správa pracovních objednávek a plánování provozu zařízení je založen na řadě parametrů, jako například pracovní kapacita, nebo naléhavost vyplnění objednávky a jiné.
 • Plánování, kontrola a analýza nákladů na údržbu majetku.
 • Klíčové ukazatele výkonu (KPI) poskytují sadu analytických dat pro měření výkonnosti aktiv, co umožňuje sledovat a hodnotit jejich efektivní využití.
Potřebujete omezit prostoje zařízení? Chcete snadno spravovat aktiva rozmístěná na různých lokalitách? Přejete si zlepšit celkový výkon vašich zařízení?
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?