Reference

Oleksandr Valkovanyi

Naše společnost byla založena nedávno (v roce 2015). První továrna zahájila sériovou výrobu v roce 2018 a na konci téhož roku jsme se rozhodli vybrat software, který by nám umožnil automatizovat obchodní procesy a centrálně řídit společnost. Rozhodli jsme se pro cloudové řešení Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
Při výběru partnera na implementaci Dynamics 365 jsme se spoléhali na doporučení společností, které měly zkušenosti s implementací ERP systému Microsoft Dynamics 365 FO. Do výběru jsme také zapojili naše klíčové specialisty v oblasti financí, výroby a logistiky. Rozhodli jsme se využít služeb společnosti Innoware, která má prokazatelně rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP systémů v podobných projektech a nezmýlili jsme se. Realizace implementačního projektu Dynamics 365 FO byla rozdělena do dvou etap. Každá z etap zahrnuje veškeré hlavní firemní procesy společnosti z oblastí finance, výroba, prodej, dodávky, logistika. V první etapě byla implementována základní funkcionalita systému. Hlavním úkolem druhé etapy je přizpůsobit/modifikovat systém dle našich specifických požadavků. V současné době stále na projektu pracujeme a jsme ve fázi testování systému našimi klíčovými uživateli. Spuštění systému je plánováno v květenu 2020.

IT Manažer, strojírenská a výrobní společnost Mirai Intex

Anastasia Usachоva

Pro finanční oddělení je tento projekt klíčem ke zlepšení efektivity procesů, kontrolních mechanizmů a automatizaci účetních operací. Již v první fázi implementace se nám podařilo zlepšit kvalitu analytických dat, které systém poskytuje, a tak jsme mohli důkladně prozkoumat efektivitu nákupu zemědělských produktů.

CFO, KERNEL

Оleksandr Rachiba

Společný projektový tým společností Kernel a Innoware měl za cíl podívat se na již zavedené procesy a najít příležitost k jejich zlepšení. Díky novým přístupům se procesy staly efektivnější a lépe se řídí. V oblasti zadávání zakázek jsme integrovali řešení Microsoft Dynamics NAV s naším workflow založeným na KernelEDocs SharePoint, který společnosti umožnil automatizovat řadu činností, jako vytváření, schvalování, digitální podepisování smluv, jejich evidenci a ukládání. V rámci implementace procesů správy plateb jsme optimalizovali pracovní postup schvalování plateb a přesunuli jsme jejich zpracování do divize „Payments Factory“, čím se zvýšila rychlost a kvalita vypořádání s dodavateli. V první fázi projektu jsme vyvinuli vlastní implementační postup, který nám umožní efektivně implementovat další fáze projektu a minimalizovat rizika.

Vedoucí IT projektů finančního oddělení, KERNEL

Maxym Guzhva

S pomocí týmu Innoware jsme v minulosti úspěšně implementovali Microsoft Dynamics AX jako náš hlavní ERP systém, který byl integrován s našimi konstrukčně-dokumentačním systémem pro přípravu výroby. Pro řízení lidských zdrojů a správu mezd nám kolegové z Innoware pomohli implementovat řešení IW HR & Payroll založené na platformě Microsoft Dynamics NAV. Jedná se o flexibilní řešení, které splňuje všechny legislativní kritéria na procesy výpočtu mezd. Dnes je celkový počet zaměstnanců závodu asi 3 000 lidí a toto řešení výrazně zvyšuje efektivitu práce s personálem: umožňuje realizovat komplexní personální evidenci, počítat mzdy s přihlédnutím k výrobním specifikám a také k formovat všechny nezbytné kalkulace daní a odvodů, včetně povinného výkaznictví.

IT ředitel PAO "Zaporozhtransformator"

Evgeny Morozov

ERP systém Microsoft Dynamics AX se pro nás ukázal jako nejpřijatelnější volba z hlediska poměru cena / kvalita. Konzultanti společnosti Innoware, která implementaci realizovala, velmi pečlivě prozkoumali naše obchodní procesy, navrhli a dodali řešení, které splnilo naše očekáváni a zcela nás uspokojilo. Trvalo nám asi tři měsíce, než jsme se adaptovali v novém systému, a za půl roku jsme si na něj zvykli úplně. Zavedením Microsoft Dynamics AX se nám podařilo vyřešit problémy nesynchronizovaných dat, nestrukturovaných informací a také problém s nesrovnalostmi v rozvahách a zůstatcích. Nyní pracujeme na implementaci systému Microsoft Dynamics CRM Online, který bude integrován s Microsoft Dynamics AX. To nám poskytne jednotné informační prostředí pro řízení firemních procesů a přinese řadu dalších výhod, které jsme doposud neměli k dispozici.

Zástupce ředitele Elcore Group

Frank Janas

IT je jedním z nejdůležitějších faktorů profesionálního řízení moderního podnikání. Poskytuje příležitost přijímat a správně interpretovat potřebná data, porozumět klíčovým hnacím silám podnikání a také zvyšovat rychlost reakce na požadavky zákazníků a měnící se tržní podmínky. Při výběru systému ERP jsme se rozhodli pro Microsoft Dynamics NAV, protože toto řešení nabízí optimální poměr mezi cenou a časem potřebným pro jeho implementaci.

CEO, Zeppelin Ukrajina

Yuri Kushniruk

Hlavním cílem implementace bylo minimalizovat chyby a nepřesnosti, které vznikají v důsledku ručního zadávání dat, optimalizovat práci zaměstnanců a také optimalizovat práci zařízení ve skladech, mít možnost kdykoli získat úplné informace o stavu položek, celkovém vytížení a sledovat změny, které uživatelé v systému provádějí. Nový systém umožňuje automatické generování sestav podle určených kritérií. Protože jsme součástí zahraniční společnosti, byla pro nás velmi důležitá forma manažerského a finančního výkaznictví odesílaného na centrálu která požaduje odlišný formát od ukrajinské legislativy. Nabídnuté řešení od Innoware to vše splnilo a nyní jsou potřebné výkazy generovány během několika minut.

Technik automatizovaných výrobních systémů, Rhenus Revival

Iryna Izmailova

Práce s odlišnými systémy zpomalovala výkonnost banky a představovala riziko pro plánovaný regionální růst. V důsledku toho padlo rozhodnutí o zavedení jediného informačního systému pro automatizaci interního účetnictví banky a bylo zahájeno výběrového řízení na výběr dodavatele. Společnost Innoware navrhla řešení, které plně zohledňuje vysoké požadavky banky a díky rychlé implementaci nám pomohla ušetřit mnoho času a úsilí. Informační systém je navíc integrován do bankovního operačního systému MidasKapiti. Zavedení kvalitního standardního produktu od globálního dodavatele také vyřešilo problém netransparentnosti nákladů na IT.

Účetní, Raiffeisenbank Ukrajina

Maxym Guzhva

Výběr dodavatele ERP byl ovlivněn naší osobní pozitivní zkušeností. Společnost Innoware u nás úspěšně realizovala projekt implementace Microsoft Dynamics AX 3.0 a v průběhu této implementace jsme měli možnost seznámit se s konzultanty společnosti Innoware také s profesionálním způsobem jejích práce. Jsme rádi, že se nám spolu s kolegy z Innoware podařilo dosáhnout dvou cílů. Hlavního, implementovat nástroj pro řízení prodeje a služeb, a druhotného, přejít na novou verzi Microsoft Dynamics AX 2009. Do budoucna uvažujeme o dalších projektech na vylepšení naších procesů, kterého dosáhneme s pomocí funkcionalit nové verze Dynamics. Chceme zavést rozpočtování a správu dílen a také rozšířit používání systému v dalších podnicích z naší skupiny.

IT ředitel PAO "Zaporozhtransformator"

Svetislav Budich

Jsme spokojeni se spoluprací s Innoware, a již nyní můžeme ocenit výhody vedení personální agendy a výpočtu mezd v systému IW HR&Payroll. Naše společnost zaměstnává 800 zaměstnanců a výpočet mezd se před realizací projektu prováděl ručně. Díky implementaci systému IW HR&Payroll jsme schopni snížit čas na výpočet mezd a přípravy výkazů. Minimalizujeme počet chyb, k nimž častokrát docházelo v důsledku ručního zpracování. IW HR&Payroll nám také pomáhá rychle řešit další operativu, jako rychlé a včasné přebudování týmů a harmonogramů prací, nebo evidenci každé minuty práce personálu. To vše nám umožňuje nastavit obchodní procesy společnosti co nejúčinnějším způsobem a být tak konkurenceschopnými.

Finanční ředitel LEONI Wiring Systems Southeast

Grigory Skrypets

Prostřednictvím implementace a užíváním nové verze IW HR&Payroll jsme dokázali urychlit výpočet mezd všech zaměstnanců, včetně přípravy a zpracování souvisejícího výkaznictví. Procesy vedení personální agendy, výpočet mezd a bonusů se staly méně pracné. Chtěl bych vyzvednout práci týmu společnosti Innoware: projekt byl pečlivě naplánován, byla včasně pojmenována a posouzena rizika projektu a byli podniknuty kroky k jejich řešení. Díky pečlivé práci projektového týmu jak ze strany Innoware, tak Leoni, jsme projekt úspěšně realizovali.

Koordinátor projektu implementace ERP systémů - LEONI Wiring Systems UA GmbH

Tatyana Blagodarova

Řešení pro správu mzdové a personální agendy IW HR&Payrol, které je součástí ERP – Microsoft Dynamics NAV nám umožnilo výrazně urychlit proces výpočtu mezd a přípravy výkazů. Chtěli bychom zdůraznit vynikající podporu tohoto řešení, poskytnutou společností Innoware, jejímž prostřednictvím získáváme včasné aktualizace funkcionality a periodické aktualizace legislativních změn.

Generální ředitelka společnosti Zepter International Ukrajina

Peter Jacob

Před implementací a zavedením Microsoft Dynamics NAV (modul řízení výroby) jsme museli složitě sledovat veškeré informace týkající se složení našich výrobků a zásob. Nyní všechny tyto informace máme okamžitě k dispozici v systému. Výrazně nám to šetří čas a můžeme si být jisti, že vše vyrábíme v potřebném množství. Na skladě máme správné množství surovin a hotových výrobků. Naše klienty tak můžeme přesně informovat o době dodání objednávek. Už deset let nám Innoware pomáhá provozovat ERP – Microsoft Dynamics NAV a řeší podporu v našich pobočkách v různých zemích světa.

IT Manažer Ahmad Tea - Londýn
Máte zájem o více informací
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208
Poslat zprávu

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?