Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Microsoft Dynamics 365 Human Resources (Dynamics 365 for Talent) je komplexní cloudové řešení, které vám umožní používat moderní technologie k sestavováni efektivních týmů a vytváření ideálního pracovního prostředí.

Dynamics 365 Human Resources dává pracovníkům lidských zdrojů (HR) řadu nástrojů, které jim pomáhají snadno najít, zaujmout, rozvíjet, motivovat a udržet zaměstnance. Dynamics 365 Human Resources umožňuje rychle řešit standardní administrativní úkoly spojené s HR agendou a v souladu s platnou legislativou. To vše umožňuje HR pracovníkům soustředit se na strategické cíle v oblasti lidských zdrojů, investovat více úsilí nikoli do rutinních operací, ale být vysoce efektivní a zvyšovat tak loajalitu zaměstnanců.

Dynamics 365 Human Resources vám umožní:

Pohodlně spravovat, aktualizovat a řídit informace o každém zaměstnanci společnosti:

 • podrobné profily zaměstnanců, včetně karierní historie, dovednostech a koníčcích, podporují lepší komunikaci v týmu a pomáhají k rychlejšímu přizpůsobení se na novému pracovišti;
 • systém umožňuje zaměstnancům vyplňovat/aktualizovat svoje údaje/profily samostatně, včetně informací o vzdělávání, nebo sledovat svoji výkonnost, případně žádat o dovolenou atd.;
 • údaje o výkonnosti pracovních týmů pomáhají manažerům optimalizovat jejich výsledky , rychle a snadno reagovat na možné nedostatky.

Optimalizovat HR procesy:

 • automatizace systému odměňování napříč celou společností, umožňuje přizpůsobit podmínky podle stanovených kritérií jak pro jednotlivého zaměstnance, tak pro celé týmy, oddělení a země;
 • transparentnost a optimalizace interních procesů v souladu s legislativou a snadná integrace s Dynamics 365 Finance umožňuje koordinovat rozpočty a sledovat všechny provozní náklady spojené se zaměstnanci;
 • Integrace s LinkedIn umožňuje efektivní komunikaci s uchazeči, co přispívá k transparentnosti celého procesu a pomáhá k rychlému nalezení kvalitních kandidátů.

Zvýšit flexibilitu:

 • Dynamics 365 Human Resources umožňuje, dle potřeby, snadno přizpůsobit firemní procesy, adaptovat se na nové úkoly a integrovat se s procesy, které jsou již ve společnosti zavedeny;
 • správa systému, která zohledňuje organizační strukturu, umožňuje zjednodušit a v případě potřeby rychle restrukturalizovat firemní procesy;
 • bezpečně, a v souladu se legislativou, v prostředí cloudu (Microsoft Azure) lépe a efektivněji sledovat výsledky každého zaměstnance;
 • intuitivní a modifikovatelné uživatelské rozhraní umožňuje upravovat pracovní plochu, přidávat, skrývat, měnit položky a sdílet tyto změny s kolegy.

Dynamics 365 Human Resources je možné jednoduše a samostatně konfigurovat a upravovat pomocí Microsoft Power Platform.

Využívat analytická data:

 • do systému integrované analytické nástroje umožňují provádět rozhodnutí na základě přesných a relevantních údajů;
 • s pomocí řídicího panelu Microsoft Power Platform je možné plánovat HR procesy, analyzovat a vizualizovat získané informace;
 • sledovat indikátory výkonnosti zaměstnanců v reálném čase, na základě získaných dat podporovat nejúspěšnější a nejaktivnější zaměstnance, pomáhá vytvářet prostředí týmové spolupráce založené na fixaci a analýze.

Microsoft Dynamics 365 Human Resources pokrývá hlavní procesy pro práci s talenty a rozvojem lidských zdrojů.

Zaměstnanci se často stále více zajímají o vlastní efektivitu a jejich osobní přínos do úspěchu společnosti. Pro zaměstnavatele z toho vyplývá potřeba vyřešit několik strategických otázek souvisejících s rozvojem a udržením zaměstnanců, jako je větší zapojení zaměstnanců do podnikových procesů, nebo rozvoj individuálních plánů kariérního rozvoje zaměstnanců, zkrátka tak, aby se každý jednotlivý člen týmu cítil ve firmě spokojeně.

Díky řešení Microsoft Dynamics 365 Human Resources získají HR specialisté nástroje k zjištění potenciálu každého zaměstnance, ke kontrole a podpoře jejich profesního rozvoje, včetně sledování osobních indikátorů výkonosti, nebo rozvoje dovedností a kompetencí.

Microsoft Dynamics 365 Human Resources lze použít jako samostatný, nezávislý produkt nebo jako modul systému ERP řady Microsoft Dynamics 365. Moderní technologie umožňují integraci řešení s dalšími moduly ERP, co umožňuje používat jeden systém řízení pro všechny oddělení a pracoviště společnosti, co reguluje rychlost operativy a eliminuje nesrovnalosti v datech.

Výhody Microsoft Dynamics 365 Human Resources
Snadná integrace s ostatními produkty společnosti Microsoft
Pohodlné nástroje pro monitorování, hodnocení a výkon zaměstnanců
Adaptace pro práci z mobilních zařízení
Možnost umístění v cloudu
Chcete se dozvědět více o Microsoft Dynamics 365 Human Resources?
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208
Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Funkcionalita Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Analýza výkonu
Umožňuje analýzu výkonu zaměstnanců transformovat a vizualizovat na různé definovatelné panely, a to vše v reálném čase. Analýzu výkonu zaměstnanců a jejich konkrétních úspěchů je možné sledovat na jakémkoli zařízení.
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Sledování progresu zaměstnanců, sledování jejich vzdělávacího procesu a doporučení pro jejich další rozvoj. Podpora profesního rozvoje je pomocí procesů přizpůsobených každé pozici, ke které jsou přiřazeny všechny dovednosti a kompetence nezbytné pro růst a karierní postup.
Nástup a adaptace
Modifikovatelný proces adaptace nových zaměstnanců, který například počítá s poskytnutím plánku kanceláří, nebo dopravní dostupností kanceláře z místa bydliště zaměstnance.
Hodnocení
Systém umožňuje manažerům poskytovat zpětnou vazbu na práci a zajistit efektivní dialog s týmem. Dostupné jsou informace o výkonnostní, řízení cílů, nebo zpětná vazba v reálném čase. Realizace skupinových hodnocení, hodnocení kompetencí a vytváření kariérních plánů.
Analytics and reports
Poskytuje možnosti správy procesu při přijímání nových zaměstnanců. Vytvořit otevřené pracovní pozice a dále přidávat uchazeče k těmto pozicím. Následně uchazeče posouvat od fáze k fázi, až po předložení nabídky nebo zamítnutí. V každé fázi se uchazeči posouvají napříč různými aktivitami, jako je úvodní telefonický rozhovor, nebo hodnocení a plánování pohovoru. Integrace s LinkedIn umožňuje prostřednictvím LinkedIn i komunikovat s uchazeči co přispívá k transparentnosti celého procesu.

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?