Microsoft Dynamics 365 Finance

Microsoft Dynamics 365 Finance je komplexní řešení, které vám umožňuje automatizovat a modernizovat finanční operace a procesy, analyzovat produktivitu, předpovídat výsledky a provádět strategická rozhodnutí na základě reálných dat.

S pomocí Microsoft Dynamics 365 Finance se finanční procesy stanou transparentnějšími a ovladatelnějšími, co snižuje provozní náklady a minimalizuje rizika. Centralizované finanční výkaznictví v reálném čase pro jednu nebo vícero právnických osob a měn umožňuje zlepšit řízení finančních toků, jejich optimalizaci a také podrobně sledovat plnění rozpočtových závazků.

Díky flexibilně, přednastavené účtové osnově a analytickým datům se řešení Microsoft Dynamics 365 Finance snadno přizpůsobuje změnám lokálních i globálních finančních požadavků, snižuje případná rizika a poskytuje nástroje, které finanční oddělení velkých a středních firem potřebují k efektivní práci.

Microsoft Dynamics 365 Finance poskytuje rozsáhlou integraci dat a procesů s aplikacemi obsaženými v Dynamics 365 a Office 365, nabízí tak centralizovaný zdroj dat, který šetří čas, usnadňuje interakci v celé organizaci a také umožňuje rychlejší rozhodování.

Dynamics 365 Finance umožňuje:

  • monitorovat firemní finanční situaci v reálném čase, optimalizovat peněžní toky, používat klíčové nástroje k přijímání strategických rozhodnutí na základě sjednocených finančních výkazů, analýz a předpovědí;
  • sjednotit finanční procesy, snadno a rychle generovat potřebné přehledy a výkazy, pracovat koordinovaně, rychle a efektivně;
  • zvýšit výkonnost prostřednictvím automatizace a prioritizace úkolů. Nabízí úsporu času a minimalizuje počet chyb souvisejících s lidským faktorem. Užíváním integrovaných nástrojů a aplikací z řady Office 365 umožňuje uživatelům zvýšit produktivitu a zlepšit kvalitu jejich práce;
  • minimalizovat a optimalizovat náklady jak ve společnosti jako celku, tak i pro jednotlivé regiony a/nebo obchodní jednotky, díky automatizaci procesů, kontrole rozpočtu, finančnímu plánování a analýze;
  • snadno se přizpůsobit rychle se měnícím lokálním a/nebo mezinárodním standardům účetního výkaznictví. Flexibilně nastavitelné účetní osnovy a analytická data, které jsou integrované v Dynamics 365 Finance vám pomohou nastavit daňové výkaznictví, elektronické faktury a platby bez nutnosti dalších složitých úprav a programování, máte k dispozici správu finančních transakcí na lokální tak i globální úrovni;
  • flexibilně a včas získávat finanční výkazy pro několik právnických osob, které automaticky zpracovávají devizové transakce a urychlují tak uzávěrku fiskálního období.

Automatizujte nejen globální finanční transakce pomocí Dynamics 365 Finance.

Dosáhněte maximální rentability pomocí moderní aplikace, která vám umožní sledovat produktivitu v reálném čase, předpovídat budoucí výsledky a přijímat rozhodnutí na základě dat, které podporují váš rozvoj.

Pokud máte zájem o více informací, nebo plánujete implementaci ERP, prosím kontaktujte nás
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208
Microsoft Dynamics 365 Finance

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?