Microsoft Dynamics 365 Field Service

Microsoft Dynamics 365 Field Service zjednodušuje poskytování zákaznického servisu tím, že z požadavků na služby učiní strategickou výhodu pro vaši společnost. Řešení nabízí celý cyklus práce s údržbou aktiv zákazníků: od optimalizovaného plánování až po proaktivní údržbu. Integrovaná analytická data pomáhají zajistit konzistentní a spolehlivý servis způsobem včasné předpovědí a odhalení problémů ještě dříve, než zákazníci problém vůbec identifikují, co umožňuje plánovat náklady a optimalizovat zdroje takovým způsobem, že jsou technici přiřazeny tam kde jsou skutečně potřební.

Microsoft Dynamics 365 Field Service je komplexní řešení, které se bude vyvíjet a růst spolu s vaší firmou. Nejde jen o soubor komfortních nástrojů, které umožní servisnímu oddělení poskytovat ty nekvalitnější služby. Je to i příležitost k zvýšení loajality zákazníků a také k nárůstu důvěry ve vaši značku, nebo k budování plynulé komunikace se zákazníky, co vám pomůže navýšit příjmy. 

Se službou Dynamics 365 Field Service můžete budovat jedinečné vztahy se zákazníky, komunikace zahrnuje vícero kanálů, maximalizuje výkon zaměstnanců a přesahuje očekávání zákazníků.

Implementace služby Microsoft Dynamics 365 Field Service umožňuje:

Podívat se na zákazníky z perspektivy 360 °

Veškerá komunikace zákaznických služeb bude vždy transparentní a v souladu s pravidly obchodu a marketingu. 

Efektivně spravovat majetek a vybavení

Napojením Dynamics 365 Field Service k ERP systému můžete synchronizovat všechna finanční a produkční data, efektivně sledovat a spravovat aktiva, včetně záručního servisu, servisní a technické podpory. Vaši specialisté budou moci provádět audity aktiv včas, uvidí celou historii komunikace s klientem, budou mít přístup k celé historii požadavků, ke všem s tím spojeným nákladům a budou tak schopni snadno vypočítat konečné náklady za poskytnuté služby podpory pro každé aktivum každého klienta.

Diverzifikovat komunikaci se zákazníky

Portály určené pro práci s klienty poskytují komunikaci 24/7 a umožňují klientům více samostatnosti. Komunikace se servisním oddělením je tak pohodlnější a odpovídá požadavkům dnešní doby. Pomocí portálů můžou zákazníci nezávisle sledovat plnění servisních smluv, mají přístup k odpovědím na řadu otázek souvisejících s provozem a údržbou, nebo můžou samostatně tvořit servisní požadavky a sledovat stav jejich plnění.

Spravovat bázi znalostí

Systém shromažďuje a ukládá všechny informace, které umožňují servisnímu oddělení vykonávat práci efektivně, zejména: manuály, technickou dokumentaci, školicí videa o údržbě, nebo také řadu interních dokumentů týkajících se bezpečnostních předpisů a jiné. Znalostní báze je k dispozici jak pracovníkům podpory, tak i technikům v terénu.

Spravovat pracovní objednávky

Dynamics 365 Field Service umožňuje jednoduše, na jeden klik, vytvářet servisní objednávky přijaté z širokého spektra komunikačních kanálů: e-mail, CRM systém, zákaznický portál, sociální sítě a jiné. Při vytváření objednávky může pracovník servisního oddělení snadno a rychle sledovat její soulad s uzavřenou SLA (Service Level Agreement) smlouvou, vystavit fakturu, zkontrolovat dostupnost náhradních dílů, nebo jiných komponent nezbytných pro realizaci objednávky. K dispozici je také okamžitá zpětná vazba od týmu, který danou objednávku bude plnit, jestli má potřebné zdroje k tomu, aby mohl objednávku splnit, v očekávaném vysokém standardu.

Optimalizovat zdroje

Řešení umožňuje automaticky plánovat práci terénních specialistů s ohledem na jejich znalosti a dovednosti, jejich polohu, pracovní vytížení a jiná kritéria. Pohodlný a vizualizovaný plánovací panel s pomocí „drag and drop“ funkcionality umožňuje přidělovat a třídit přijaté požadavky s ohledem na jejich stupeň důležitosti. Přímo na interaktivní mapě, umožňuje systém vizuálně sledovat každého zaměstnance v terénu a umožňuje dle potřeby, jejich včasný přesun na požadovanou lokalitu. Systém dokáže automaticky vytvoří a navrhnout optimální trasu, předem naplánuje čas potřebný na splnění úkolu atd.

Včasně nakupovat potřebný materiál a náhradní díly

Servisní tým má k dispozici aktuální informace o náhradních dílech, které jsou na skladě. Pokud je to nutné, může snadno a včas objednat potřebné díly přímo z Dynamics 365 a propojit nákupní objednávku s konkrétní servisní smlouvou.

Přistupovat do systému z jakékoli zařízení

Dynamics 365 Field Service běží, a všechna data má uložena, v cloudu. Do systému lze přistupovat odkudkoli a z jakéhokoli zařízení, které podporuje Android, iOS a Windows.

Zkoumat analytická data

Integrovaná BI funkcionalita poskytuje vše, od základní informace o zákazníkovi, včetně průměrné doby provozu a produktivity, až do dalších podrobností a nejmenších detailů. Umožňuje v reálném čase sledovat a analyzovat klíčové ukazatele výkonosti oddělení služeb zákazníkům a umožňuje tak dělat rozhodnutí na základě aktuálních dat.

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Pokud chcete zvednout tržby, zvýšit loajálnost zákazníků a partnerů, nebo zlepšit produktivitu a spokojenost vašich zaměstnanců
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?