Microsoft Power Platform

Jenou z vlastností rozvoje moderní civilizace je rozsáhlé a rychlé zavádění digitálních technologií do téměř všech sfér lidské činnosti. K dnešnímu dní více než 60% světové populace používá internetové technologie ve svém každodenním životě a počet uživatelů sociálních sítí přesahuje 3,8 miliardy obyvatel.

Současně se s hromaděním velkého množství dat zdokonaluje vývoj stabilníhoa odolného provozního prostředí pro uživatele, zlepšuje se proces personalizace potřeb uživatelů internetu a technicky se zvyšuje rychlost přenosu dat. Podle předpovědi analytiků bude do roku 2025 průměrný uživatel internetu muset interagovat s digitálními daty každých 18 sekund, což odpovídá téměř pěti tisícům interakcí denně, a celkové množství informací na světě dosáhne 163 zettabajtů (ZB = 1021 bajtů).

Z tohoto objemu dat bude 60% generováno komerčními firmami a 20% těchto dat budou informace získané v reálném čase.

Světovým lídrem v oblasti inovativního vývoje aplikací pro automatizovanou analýzu dat je společnost Microsoft, která aktivně investuje do technologií Big Data a zaměřuje své úsilí na to, aby byl proces získávání analytických informací co nejjednodušší, nejpružnější a nejpřizpůsobivější.

Microsoftem vyvinutá moderní a jedinečná technologie Power Platform – kombinuje čtyři inovativní aplikace: Microsoft Power BI, Microsoft Power Apps, Microsoft Power Automate (Flow), Power Virtual Agents. S pomocí těchto nástrojů je možné analyzovat, vizualizovat a automatizovat proces sběru dat v reálném čase ve všech nezbytných pro chod firmy aspektech.

Microsoft Power BI – je moderní a robustní nástroj pro transformaci a vizualizaci dat, který lze propojit s různými zdroji dat.

Microsoft Power Apps – je nástroj pro rychlé navrhování vlastních aplikací, které mohou čerpat data jak z běžných zdrojů dat, nebo také například z Office 365.

Microsoft Power Automate (Flow) – umožňuje vytvářet automatizované pracovní postupy pro výměnu dat/souborů/upozornění mezi různými aplikacemi a službami.

Power Virtual Agents – je nástroj pro vytváření různých chatbotů, které lze použít ke komunikaci se zákazníky nebo zaměstnanci společnosti.

Zavedením Microsoft Power Platform je snadné organizovat rychlou a bezpečnou výměnu informací a dat pro všechny uživatele s ohledem na jejich pracovní zařazení, povinnosti a úroveň odpovědnosti. Zároveň je možné minimalizovat riziko selhání lidského faktoru, a to i když jsou informace uloženy na různých místech. Pro komfortní vizualizaci informací a tvorbu automatických procesů, nemusí mít uživatelé rozsáhlé technické znalosti a dovednosti, a také si nemusí ani instalovat další doplňkový software.

Объединение Power BI, Power Apps, Microsoft Automate и Power Virtual Agents с приложениями Dynamics 365 и с Office 365

Každá z aplikací obsažených v Microsoft Power Platform je samostatný nástroj a lze je používat samostatně. Současné komplexní využití všech čtyř aplikací Microsoft Power Platform umožňuje plně pokrýt všechny zdroje a procesy správy firemních dat, co umožňuje zvýšit rychlost při rozhodování a pohotově reagovat na měnící se tržní podmínky.

Microsoft Power Platform plně splňuje nejvyšší úroveň požadavků kladených na ochranu důvěrných informací a je postavena na zabezpečené a integrované platformě Azure. Všechny aplikace podporují integraci s Microsoft Information Protection a Microsoft Cloud App Security, co umožňuje sledovat informace a analýzy o užívání aplikací a monitorovat/řídit 100% interakci uživatelů s daty.

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?