Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (dříve Microsoft Dynamics AX) je komplexní podnikové řešení pro řízení velkých a dynamických společností.

Využití Dynamics 365 for Finance and Operations umožňuje:

  • pružně reagovat na měnící se tržní prostředí;
  • automatizovat a modernizovat provozní a obchodní procesy;
  • efektivně řídit růst firmy s ohledem na zvýšení počtu uživatelů, množství transakcí a objemu dat;
  • analyzovat produktivitu a rentabilitu v reálném čase;
  • dělat strategická rozhodnutí které jsou podloženy transparentními a relevantními údaji;
  • uskutečnit a snadno realizovat jakékoli inovativní nápady, které zvyšují konkurenceschopnost firmy a urychlují tak její rozvoj;

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations v sobě soustřeďuje současné a progresivní ERP, CRM a BI nástroje. Pokrývá všechny firemní business procesy a umožňuje převést kompletní agendu do digitálního prostředí. V případě potřeby lze funkcionalitu ERP systému D365 FO doplnit a rozšířit o průmyslová řešení, které využívají tu nejlepší světovou průmyslovou praxi.

Moderní, technologické řešení – Dynamics 365 FO poskytuje flexibilní škálovatelnost, rychlé nasazení a snadnou správu, co výrazně snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO) a má vysoký index návratnosti investic (ROI). Systém může být nasazen v cloudu, co umožňuje výrazně uvolnit zdroje, které je možné přesměrovat například na firemní rozvoj. Nebo může být systém instalován na firemním zařízení (HW), případně v hybridním prostředí, ve kterém je do cloudu převedena pouze část firemní infrastruktury.

Náš tým má značné expertní znalosti, z oblasti průmyslu a technologií a rozsáhlou praxi s implementací ERP projektů řešení Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations a také předchozích verzí systému (Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012).

Pomocí naší ERP kalkulačky si také můžete spočítat přibližné náklady na implementaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Výhody Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Pro společnosti s rozsáhlou strukturou (nepřetržitý, souběžný provoz od 20 do 10 000 uživatelů)
Flexibilní nastavení s ohledem na firemní specifika
Nástroje pro předpověď a plánování zdrojů
Třívrstvá architektura
Škálovatelnost a možnost práce v clustrech
Vícejazyčné a přívětivé uživatelské rozhraní (podpora více než 40 jazyků)
Evidence ve vícero měnách a konsolidace
Správa několik typů účetnictví a evidencí současně
Adaptace pro práci z mobilních zařízení
Možnost umístění v cloudu
Máte zájem o více informací
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208
Poslat zprávu
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (AX / Axapta)

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Funkcionalita Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Rozpočtování
Možnost vypracovat rozpočet společnosti s ohledem na její organizační strukturu způsobem „top-down“ tak i způsobem „bottom-up“, s volbou rozpočet schvalovat na různých úrovních.
Finance
Správa několik typů účetnictví a evidencí současně. Finanční a daňové účetnictví dle české legislativy, ale také dle jiných standardů, jako například IFRS, nebo příprava Manažerského účetnictví.
Řízení skladového provozů
Řízení a evidence všech běžných skladových procesů a operací za pomocí speciálního algoritmu pro optimální umístění a výběr položek na skladě. Integrace se všemi zařízeními skladového systému.
Distribuce
Předpovídání a komplexní řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce na základě vícero kritérii jako například plány prodeje, skladové zásoby a zůstatky, doba nutná k přepravě nebo kompletace z vícero skladů. Řízení procesů přepravy včetně optimálního výběru dopravců.
Výroba
Umožňuje optimalizovat výrobní plány, zajistit plynulé doplňování surovin, jiných materiálů a polotovarů. Přispívá k efektivnímu využití kapacit v souladu s výrobními plány. Podporuje procesy jak diskrétní, tak procesní výroby, včetně kusovníků a technologických postupů.
Náklady
K dispozici je ověření, kontrola a porovnání plánovaných nákladů s reálnými ve všech fázích výroby. Je možné rozdělit nepřímé náklady na vyrobené produkty dle různých volitelných algoritmů.
CRM
Umožňuje efektivní řízení a automatizování obchodních, marketingových a obslužných procesů se zákazníky, dodavateli, či partnery. Spravovat databáze kontaktů anebo vyhodnocovat efektivitu marketingových kampaní.
Servis
Systém řízení kvality služeb.
Projekty
Přidělování kapacit, správa a regulace jejich utilizace, kontrola nákladů, správa plateb.
Maloobchod
Podporuje všechny procesy front a back-office a umožňuje vytvořit integrované prostředí pro správu maloobchodu s možnou integrací s pokladnami, váhy, registračními pokladnami a dalším obchodním zařízením.

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?