Finanční konsolidace

Řešení pro konsolidaci účetních dat zpracované na platformě Microsoft Dynamics je určené k transformaci výkaznictví generovaného podle české legislativy a je určené k vypracování konsolidované účetní závěrky, například v souladu s IFRS standardem.

Zejména pro společnosti, které mají rozsáhlou nebo holdingovou strukturu, včetně firem, kdy je účetnictví na pobočkách a divizích vedené v různých měnách.

Řešení umožňuje managementu společnosti dostávat komplexní informace napříč celou společností a na základě těchto informací provádět správná rozhodnutí.

Výhody
Výkaznictví, kterému důvěřují auditoři
Neomezené analytické nástroje
Rychlé a přesné informace
Záznam uživatelských aktivit – „Audit trail“
Nízké náklady na reporting
Unifikace všech dat do jedné měny
Máte zájem o více informací
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Funkčnost

Shromažďování dat a jejich transformace
Umožňuje přenos údajů z poboček k dalšímu zpracování. Flexibilní nastavení transformace dat, které umožňuje generovat konsolidované výkaznictví v souladu s požadavky mateřské společnosti.
Zúčtování v rámci skupiny
Systém umožňuje vést záznamy o obchodních transakcích, které pobočky provádějí mezi sebou, a také nakonfigurovat, zda se tyto vnitropodnikové operace mají nebo nemají zohledňovat ve firemním výkaznictví.
Analytika
Komplexní analýza aktuálních dat podle různých parametrů a neomezené analytické nástroje
Reporting
Automatické generování manažerských reportů podle předem nakonfigurovaných parametrů pro každou pobočku zvlášť, nebo příprava konsolidovaných výkazů pro všechny nebo více poboček v požadované měně.

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?