Řešení pro personální a mzdovou agendu

Innoware vyvinulo specializovaný modul Microsoft Dynamics ERP, který umožňuje spravovat personální a mzdovou agendu.

Výpočet mezd zahrnuje sofistikovaný algoritmus pro jejich výpočet, včetně všech povinných odvodů.

Výhody
Komplexní řízení lidských zdrojů
Podpora sofistikovaných algoritmů pro výpočet mezd
Záznam uživatelských aktivit ("audit trail")
Integrace s nástroji výkaznictví
Podpora legislativních změn
Platforma Microsoft Dynamics
Možnost umístění v cloudu
Máte zájem o více informací
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208

Funkčnost

Vedení personální evidence
Podporuje proces výběru, adaptace, rozvoje zaměstnanců a vedení komplexní personální agendy.
Evidence docházky
Plánování pracovní doby zaměstnanců, automatická evidence odpracovaných hodin, jednoduchá úprava dat.
Mzdy
Flexibilní nastavení a automatický výpočet mezd a bonusů, včetně všech povinných odvodů atd.
Reporting
Příprava personálního, manažerského a legislativního reportingu.
POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?