Implementace Microsoft Dynamics NAV ve společnosti RUĎ

Akciová společnost je jedním z významných výrobců zmrzliny a rovněž největším výrobcem mléčných výrobků, sušeného mléka s nízkým obsahem tuku, másla a sýru na Ukrajině. V současné době je výrobní kapacita stanovena na cca 150 tun zmrzliny za den. Část produktů se úspěšně vyváží do České republiky, Německa, USA, Izraele a jiných zemí.

Implementace Microsoft Dynamics NAV ve společnosti RUĎ

Specificita odvětví:

 • sezónnost (snížení výroby v zimních měsících, výroba dosahuje 10% celkové kapacity závodu);
 • omezená trvanlivost výrobků;
 • nedostatek surovin a tvrdý konkurenční boj o dodavatele;
 • nestabilní kvalita surovin (mléka) a v důsledku toho variabilní receptura.

Organizační a tržní předpoklady:

 • nedostatek rychlého přístupu k informacím o skladových a již použitých zásobách komplikovalo plánování nákupů a výroby;
 • nedostatek systému komunikace a interakce s dodavateli vedlo k uzavírání pro firmu nevýhodným kontraktům;
 • zvyšování konkurence známých zahraničních značek ohrožovalo zachování vedoucího postavení na trhu.

Bylo velmi důležité zabezpečit výrobu a prodej maximálního množství výrobků za krátké sezonní období, protože vstup nových hráčů na ukrajinský trh je poměrně jednoduchý.

Potřeba získání operativních informací o celkové obchodní činnosti v odvětví se kriticky zvýšila. Nutnost optimalizovat vztahy s dodavateli a zákazníky, minimalizovat náklady a optimalizovat plánování výroby, byl hlavní důvody k implementaci ERP-systému.

K vyřešení těchto úkolů vedení společnosti zvolilo ERP systém Microsoft Dynamics NAV, který je navržen tak aby nahradil lokální účetní systém a poskytl funkcionalitu odpovídající vysokým nárokům.

Vedení společnosti Ruď vybralo systém MS Dynamics NAV nejenom pro širokou základní funkcionalitu produktu, ale také proto, že splňuje speciální požadavky spojené se specificitou průmyslového odvětví, v němž firma podniká.

Řešení

Konzultanti Innoware nabídli řešení založené na systému Microsoft Dynamics NAV, které zahrnuje následující funkcionalitu:

 • výroba (evidence surovin);
 • logistika (nákup, prodej, řízení skladu);
 • účetnictví a finanční evidence;
 • řízení vztahů se zákazníky (kontrola platebních termínů, shromažďování statistických informací o preferencích kupujících, kontrola a plán expedice zboží).

Řešení umožňuje propojit údaje o výrobě se sklady a umožnit tak operativně reagovat na objednávky zákazníků, kdy je možné sledovat aktuální objednávky přímo ve výrobě.

Rovněž bylo navrženo zavedení jednotných standardů založených na výrobních procesech:

 • správa dat o hotových produktech, včetně správy informací o výrobních místech – pracovních centrech a technologických trasách;
 • příjem objednávek;
 • řízení a kontrola výroby i v jednotlivých dílnách (včetně evidence položek jako je vadné zboží, nebo evidence verzí);
 • rozdělení dopravních nákladů podle druhu surovin.

Vypracování dlouhodobého plánu výroby řady hotových výrobků bylo před implementací Microsoft Dynamics NAV s ohledem na specificitu poptávky zákazníků prakticky nemožné.

Pro efektivní vyřešení tohoto úkolu konzultanti Innoware nabídli implementaci a zavedení výrobního modulu, který umožňuje sestavovat přesný a operativní plán výroby, vypočítat potřebu surovin, materiálů a polotovarů podle přijatých objednávek s ohledem k již připravenému harmonogramu výroby a existujícím surovinovým zásobám.

To vytváří pro společnost další konkurenční výhodu – splnění všech objednávek od distributorů v plném rozsahu. Díky tomu je možné přesně naplánovat čas příjezdu přepravy pro hotové výrobky, zkrátit dobu expedice hotových výrobků a organizovat optimální práci ve skladech.

K vyřešení specifické povahy odvětví v oblasti nákupu byl vyvinut adresář dodavatelů s ohledem na tyto specifika: kontaktní informace, rozdělení podle okresů a obcí, podmínky pro expedici, nákupní podmínky, přiřazení (fixace) ceny k odběrateli. Při nákupu mléka je mléko evidováno v základní a přirozené evidenci. Kromě toho, byla pro specifické potřeby technologické výroby zmrzliny zavedena evidence kvalitativních charakteristik mléka: tučnost, hustota/bílkoviny, řazení do jakostních tříd, chlazení, znečištění.

Výsledek

Výsledkem implementace byla dosažena transparentnost pohybu zboží ve firmě, snížení zásob ve skladech a celkového snížení nákladů. Management získal výkonný analytický nástroj k prognózování činnosti společnosti, co mělo pozitivní dopad na vztahy se zákazníky a dodavateli.

V rámci projektu byly splněny tyto úkoly:

 • Zavedení manažerského účetnictví, které obsahuje popis a formu dopracovaných primárních dokumentů a výkazů, postupy pro vyplňování a zpracování dokumentů, seznamy odpovědných vykonavatelů, termíny pro vyplňování dokumentů apod.
 • Výpočet plánovaných výrobních nákladů.
 • Plánování s ohledem na kvalitu surovin a hotových výrobků, existujících norem a rozpočtů.
 • Přístupy k optimalizaci portfolia produktů.
 • Plánování a tvorba produktového portfolia od očekávaného objemu zpracování mléka.
 • Vývoj pracovních postupů a směřování surovin.
 • Kontrola a evidence spotřeby surovin, výpočet ceny surovin (nákladů na suroviny) podle šarží zboží, zohlednění kvality suroviny a stávajícího systému při nákupu mléka.
 • Odpis surovin podle speciální metodiky bez použití agregovaných (souhrnných) norem na tunu výrobků.
 • Elektronické modely výrobních hlášení
 • Vývoj přístupů k výpočtu hodnoty bílkovin, tuků a surovin obecně v závislosti na produktech, vlastnostech použitých surovin a současném systému platby za mléko.
 • Výpočet ziskovosti produktů na tunu použitých surovin v souladu s normami.
 • Vytvoření modelu pro plánování, optimalizaci a kontrolu nákladů na dopravu.
Máte zájem o více informací
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208
Poslat zprávu

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?