Implementace Microsoft Dynamics AX v Zaporizhtransformator, A.S.

Záporižtransformátor a.s. je největším výrobním podnikem v Evropě vyrábějícím výkonové olejové transformátory a elektrické agregáty. Specifikem ZTR je zakázková výroba transformátorů dle specifikací a potřeb zákazníka. Dnes je ZTR moderní, dynamicky se rozvíjející podnik, který má klientelu v 88 zemích světa.

Organizační a tržní předpoklady

V roce 2000 se ZTR stal součástí skupiny Energetický Stndard, a s touto změnou se také změnila strategie podnikového řízení, byly stanoveny také cíle v oblasti úplné restrukturalizace podniku, která spočívala jak v obnovení výrobních technologií a zařízení, tak i v zavedení moderního podnikového systému řízení, který se měl stát jednotným informačním prostředím pro všechny divize podniku a centrem jejich komunikace. V důsledku těchto opatření došlo k výraznému zefektivnění činnosti společnosti ZTR jak z hlediska množství vyráběných výrobků, tak po stránce ziskovosti podniku (narostl objem prodeje; poklesli výrobní náklady s pomocí vybudování optimálního řetězce výroby a dodávek; vytvoření optimální organizační struktury atd.). Současně bylo nutné zajistit, aby po celou dobu implementace změn podnik nezastavil svou činnost a zajistil práci pro více než 6 000 pracovníků.

Implementace Microsoft Dynamics AX v Zaporizhtransformator

Microsoft Dynamics 365 for Finance and OperationsŘešení

V roce 2003 vedení podniku dokončilo diagnostickou fázi a po analýze různých alternativ na trhu ERP zvolilo řešení Microsoft Dynamics AX. Hlavní požadavky na systém ERP byly: komplexnost, výkonnost a flexibilita. Při výběru implementačního partnera byly upřednostněny společnosti, které doporučili maximální využití standardní funkcionality Microsoft Dynamics AX, čímž by se snížily náklady na provozování systému, protože by velké množství případných úprav v mohlo do budoucna zkomplikovat podporu a postupný upgrade na vyšší verze softwarového produktu. Proto se partnerem pro realizaci projektu stala společnost Innoware, poradenská společnost s dlouholetými zkušenostmi v oblasti implementace ERP systémů, která také nabídla inovativní implementační metodologii.

Výsledek

Díky implementaci Microsoft Dynamics AX v ZTR bylo vytvořeno jednotné informační prostředí pro všechny divize podniku, co umožnilo:

– efektivní řízení prodeje;

– přesné plánování a dodržování výrobních lhůt;

– kontrolu vlastních nákladů a ceny výrobku;

– kontrolu kvality v různých fázích výroby;

– operativní analýzu závazků, pohledávek, dodacích lhůt;

– optimalizaci nákladů, včetně reorganizace podniku (snížil se počet administrativních pracovníků).

Maxym Guzhva, ředitel IT ZTR: „Jedním z hlavních úkolů bylo zajistit, aby všichni odborníci pracovali v jednotném digitálním prostoru, co by mělo pozitivní dopad na efektivitu jejich práce a vedlo k optimalizaci. Jako příklad uvedu počet účetních, který se z původních 70 účetních, snížil na 30, zatímco se úroveň kvality zpracovávaného účetnictví díky systému ERP zvýšila a doba zpracování a výkaznictví se snížila. Ve výrobě se počet technologů snížil přibližně trojnásobně. Další pozitivní účinek byl shledán v oblasti kontroly zboží a materiálů, co je bolavé místo pro velké výrobní podniky. Chtěl bych také poznamenat, že díky ERP jsme získali více analytických údajů a schopnost tak činit racionálnější rozhodnutí v oblasti řízení. Pokud jde o hodnocení návratnosti investic, na základě pozorování pozitivních změn v podniku, myslím, že se během dvou let vynaložené prostředky vrátily. I kdybychom vzali v potaz pouze snížení mzdových nákladů, návratnost by byla dostatečně rychlá.“

Máte zájem o více informací
napište nám email info@innoware.com
nebo volejte +420 777 204 208
Poslat zprávu

Vyberte obchodní procesy, které potřebujete

Innoware nabízí řešení

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementací ERP a máme znalosti oborů jako je výroba, maloobchod, služby, logistika, zemědělství atd.

POTŘEBUJETE RYCHLOU BEZPLATNOU KONZULTACI?